Menu

Retningslinjer, bildearkiv MatPrat

Bruk av innhold på matbilder.no

Disse bruksvilkårene angir vilkår for bruk av innhold på matbilder.no. Matbilder.no er en bildedatabase som eies av Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Bruk av bildene på dette nettstedet forutsetter at du registrerer deg på nettstedet og samtykker til disse bruksvilkårene. Du forplikter deg videre til at du ikke vil benytte nettstedet eller innholdet på en måte som er i strid med norsk lovgivning.

Bildene og øvrig innhold publisert på dette nettstedet tilhører Opplysningskontoret for egg og kjøtt og er beskyttet av åndsverksloven. Utover den begrensede bruk som er tillatt etter åndsverkslovens bestemmelser, er det ikke tillatt å bruke bilder eller øvrig innhold som er publisert på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Ved at du samtykker til disse bruksvilkårene erkjenner du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene som gjelder for bruk av innhold på matbilder.no. Ved samtykke gis du en begrenset og ikke-eksklusiv rett til bruk av bilder tilgjengelig i denne databasen. Retten til bruk forutsetter at du følger følgende retningslinjer for bruk av bildene:

 • Bruken må være merkenøytral, dvs. at bildene ikke skal benyttes i forbindelse med omtale av eller fremheve spesifikke merkevarer.
 • Bildene kan ikke benyttes i publikasjoner som fremhever importerte kjøttprodukter eller produkter som ikke er relevante for Opplysningskontoret for egg og kjøtts virksomhet.
 • Dersom bildet er tilknyttet en oppskrift, er det tillatt å bruke bildet uten at den tilknyttede oppskriften brukes. Det er imidlertid ikke lov til å benytte bildet for en annen oppskrift enn den som er tilknyttet bilde.
 • Dersom bildet skal benyttes sammen med den tilknyttede oppskriften, er det ikke adgang til å gjøre endringer i den tilknyttede oppskriften.
 • Bruk av et bilde forutsetter at du gjengir Opplysningskontoret for egg og kjøtt som kilde. Dette skal skje på følgende måter:
  • I trykte medier: Henvisning til MatPrat eller www.matprat.no
  • På websider/blogger: Henvisning via en klikkbar lenke til matprat.no
  • På Facebook: Henvisning i slutten av et innlegg. Foto: @MatPrat
  • På Instagram: Henvisning i slutten av et innlegg. Foto: @matprat.no

Den begrensede og ikke-eksklusive bruksretten til bildene gir deg ikke noen videre rettigheter til bilder eller øvrig innhold som finnes på nettstedet. Du har ingen rett til å selge, videre-lisensiere eller på annen måte overføre hverken innholdet eller bruksretten til tredjeparter. Bruksretten gir deg heller ikke rett til å overføre eksemplarer av bilder til tredjeparter.

Bruk utover disse retningslinjene er i strid med bestemmelsene i åndsverksloven og kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar. Dersom du er i tvil om din bruk er i samsvar med vilkårene, ber vi deg ta kontakt på post@matprat.no. Opplysningskontoret for egg og kjøtt forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer trer i kraft fra det tidspunktet de publiseres, og du er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkårene.

 

Slik kan du kontakte oss

Dersom du har spørsmål i forbindelse med disse retningslinjene for bruk av bilder fra MatPrat, så kan du kontakte oss slik:

Ansvarlig for retningslinjer i mediebank, MatPrat: Jenny Arsenyuk, DPO

E-post: post@matprat.no

Disse retningslinjene ble oppdatert den 24.08.2018